logo

Lähteet ja tutkimuskirjallisuus

Eemil Halosen hautaveistostaidetta koskevien tekstien arkistolähteinä on käytetty Halosten Museosäätiön Eemil Halosen kokoelmaa ja Alli ja Eemil Halosen arkistoa sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjallisuusarkistossa olevaa Alli ja Eemil Halosen arkistoa. Tietoa on haettu paljon myös ennen vuotta 1930 ilmestyneistä sanoma- ja aikakauslehdistä Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen hakupalvelun kautta (https://digi.kansalliskirjasto.fi).

Henkilöhistoriallisissa tiedoissa on hyödynnetty erityisesti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Biografiakeskuksen Kansallisbiografia- ja Talouselämän vaikuttajat -verkkojulkaisuja sekä Antti ja Pekka Halosen artikkeleiden osalta Halosten Museosäätiön aiempia julkaisuja. 

Arkistot

Halosten Museosäätiö (HMS), Lapinlahti
 • Alli ja Eemil Halosen arkisto
 • Kuva-arkisto
 • Sanomalehti- ja aikakauslehtileikekokoelmat
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS), Helsinki

Kirjallisuusarkisto, Alli ja Eemil Halosen arkisto, mikrokortit 620–628 Halosten Museosäätiön arkistossa. Alli ja Eemil Halosen kirjeenvaihtoa seuraavien tahojen kanssa:

  • Cederberg, Hedvig
  • Falkenberg, Liisa
  • Halonen, Lyyti
  • Halonen, Pekka
  • Heiskanen, Samuel
  • Hiitolan suojeluskunnan esikunta
  • Kivenveistämö Lehto
  • Kärkkäinen, Lauri
  • Matinolli, Elli ja Urho
  • Nevanlinna, Ines
  • Mäkinen, Bertta
  • Penttinen, Sakari
  • Puurunen, August
  • Reponen, Ragni
  • Rissanen, Santeri
  • Ritavuori, Katri
  • Wiklund, Kurt

Arkistotietokannat

Kivennavan seurakunnan arkisto, Katiha – Karjalan tietokantahaku, Luettu 6.4.2019, saantitapa https://katiha.xamk.fi/. (Paavolainen- ja Kääpä-suvut)

Kivennavan seurakunnan arkisto, Suomen sukututkimusseura, Historiakirjat, Hiski-tietokanta, Luettu 6.4.2019, saantitapa https://hiski.genealogia.fi/hiski?fi. (Paavolainen- ja Kääpä-suvut)

Biografiat

Kansallisbiografia-verkkojulkaisu, Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. Luettu 26.3.2019. Saantitapa https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia, URN:NBN:fi-fe20051410

  • Ahola, Suvi 2004; Kauppinen, Heikki.
  • Koski, Pirkko 2006, Rinne, Joel. Päivitetty 2011.
  • Kulha, Keijo K. 1997, Erkko, Eero.
  • Laitinen, Kai 2005, Manninen, Otto. Päivitetty 25.7.2016.
  • Lehtonen, Maija 1997, Swan, Anni. Päivitetty 20.4.1016.
  • Lindgren, Liisa 2017, Wikström, Emil.
  • Sainio, Venla 2000: Lyly, Julius.
  • Kauranen, Kaisa 2000, Santaholma, Antti.
  • Vares, Vesa 1998, Erich, Rafael
  • Vares, Vesa 1997: Nevanlinna, Ernst
  • Vares, Vesa 2001, Ritavuori, Heikki.

Suomen talouselämän vaikuttajat –verkkojulkaisu, Studia Biographica 8. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. Luettu 29.3.2019. Saantitapa https://kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat, URN NBN:fi-fe20051414.

  • Hellsten, Tanja 2008, Sellgren, Evert Viktor.
  • Hoffman, Kai 2014; Wiklund, Axel.
  • Jäntti, Vesa-Pekka 2009, Grönroos, Edvard.
  • Karonen, Petri 2017, Peura, Heikki.
  • Kotilainen, Sofia 2012, Wahlgrén, Väinö B.
  • Luttinen, Jaana 2009, Kärkkäinen, Lauri.
  • Luttinen, Jaana 2010, Nylander, Hannes.

Haastattelutallenteet

Halonen, Alli 1965, Rouva Alli Halonen kertoo. Haastattelija Anna-Maija Nenonen 13.9.1965. YLE Radion äänitearkistot.

Matrikkelit

Helsingin yliopisto, Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899, nro 26616, Eelis Evald Piilonen, Luettu 5.4.2019. Saantitapa: https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/1853-1899/

Sanoma- ja aikakauslehdet

Vuoteen 1929 saakka käytetty verkkopalvelua Kansalliskirjasto, Digitaaliset aineistot (https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu), Luettu 20.10.2018. Muilta osin Halosten Museosäätiön lehtileikekokoelmia.

Tiedonannot

 • Marja-Liisa Saastamoinen, Eemil Halosen sedän Sakari Halosen tyttärentyttären tytär, lehtori Mirja Lehikoisen välittämä sähköposti 17.1.2016 (Eemil Halonen; Äidinrakkaus-teos)
 • Sari Roiha, Eero Roihan veljentytär, sähköposti 8.3.2019.

Kirjallisuus

Blavatsky, H. P. 1954; Teosofian avain. Selvä esitys kysymysten ja vastausten muodossa siitä siveysopista, tieteestä ja filosofiasta, jonka tutkimista varten teosofinen seura on perustettu. Alkuperäinen englanninkielinen painos vuodelta 1889. Ruusu-Risti-Kirjasto. Ruusuristi.

Ervast, Pekka 1901, Valoa kohti. Mikkeli: Kirjapainoyhtiö Valo.

Gullman, Erik 1991, Teosofia ja Suomen uusromantiikka. Jyväskylä: Gummerus.

Halonen, Antti 1946, Vihreä aamu. Pekka Halosen siveltimen tarina. Helsinki: Kivi.

Halonen, Kaarina 1963, Mummini Vilhelmiina Halonen. Kotiliesi 41/1963. Helsinki: Yhtyneet Kuvalehdet.

Harttila, Pekka 2003, Rafael Erich (1879–1946). Teoksessa, Suomalainen diplomaatti. Muotokuvia muistista ja arkistojen kätköistä. Toimittaneet Mansala, Arto, Suomi, Juhani, Eskola, Mikko, Forselles-Riska, Cecilia af. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 941. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Heinämies, Kati 1990, Ars Universitaria 1640–1990. Muotokuvia Helsingin yliopiston kokoelmista. Toim. Kati Heinämies. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Heiskanen-Mäkelä, Sirkka (toim.) 2001, Kotikyliltä. Kauppis-Heikin muistoseminaarin 2000 satoa. Toimittanut Sirkka Heiskanen-Mäkelä. Kauppis-Heikin seura.

Husso, Katariina ja Poutanen, Eeva 2012, Pekka, Antti, Kalle, Eemil ja Arttu. Halosen taiteilijasuvun jäseniä. Halosten Museosäätiön julkaisuja 1/2012. Lapinlahti: Halosten Museosäätiö.

Jääskeläinen, Otto 2015, Kittola-kirja. Kittolanniemen Jääskeläisten vaiheita kanta Heikistä (s. 1686) tähän päivään. Omakustanne.

Kettunen, Minna 2001, Halosen taiteilijasuku. Helsinki: Tammi.

Kettunen, Minna 2010, Mies kuin jämerä petäjä tai soiva kannel. Näyttelyjulkaisussa Taiteilija Antti Halonen – 140 vuotta syntymästä. Lapinlahden taidemuseo 21.5.–19.9.2010. Toimittanut Riitta Mäki. Lapinlahden taidemuseon julkaisuja 1/2010. Lapinlahti: Halosten museosäätiö.

Klinge, Matti 2006, Iisalmen ruhtinaskunta. Modernin projekti sukuverkostojen periferiassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1087. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lapinlahden Haloset. Taiteilijasuku kansan parista. Halosten Museosäätiö.

Lehtonen, Eeva-Liisa 2008, Pohjoismaiden ensimmäinen kauppatieteiden tohtori Vilho Paavo Nurmilahti 1899–1943. Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja B:97.

Lindgren, Liisa 2000, Monumentum. Muistomerkkien aatteita ja aikaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 782 Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Lindgren, Liisa 2009, Memoria. Hautakuvanveisto ja muistojen kulttuuri. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1211. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Miettinen, Sinikka 1999, Kuvanveistäjä, taidevalaja Arttu Halonen 1885–1965, taidevalun uranuurtaja Suomessa, pro gradu, Jyväskylän yliopiston taidehistorian laitos.

Nevanlinna, Ernst 1936. Muistosanoja. Porvoo: WSOY.

Onninen 100 vuotta. Tarina kasvusta ja kehityksestä. Verkkosivusto www.onninen.com. Luettu 5.4.2019.

Oy Suomenmaa. Verkkosivusto Pörssitieto.fi, https://www.porssitieto.fi/osake/lisaa/suomenmaa.shtml. Luettu 5.4.2019.

Paavolainen, Ritva 1992, Kenen Katri Paavolaisen hautakivi? Jäsenlehti nro 16, Paavolaisten sukuseura ry. Verkkoaineisto https://www.karjalanliitto.fi/files/1468/Jasenlehti_16_sivut_1-8.pdf. Luettu 24.7.2017.

Pitkäranta, Reijo 2004, Suomen kirkkojen latina. Piirtokirjoitukset kirkoissa, kellotapuleissa ja hautausmailla. Ecclesiarum Finlandiae Inscriptiones Latinae. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 193. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1000. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. 

Poteri, Juha 2009, Sankarihautaus vapaussodassa. Valkoisten kaatuneiden hautaaminen Suomessa vuonna 1918. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Rissanen, Santeri 1927, Iisalmen entisen pitäjän historia. Iisalmi.

Räisänen, Tauno 1959, Iisalmen kauppalan ja kaupungin historia 1860–1930. Iisalmi: Iisalmen kaupunki, 1959.

Suojoen talon isännistä ja työntekijöistä. Kertomuksia Äänekoskelta. Äänekoski-verkkosivusto www.arkistot.fi, Luettu 9.4.2019.

Suomen Metsänhoitajat 1931–1945. Helsinki: Suomen metsänhoitajaliitto. [1945]

Siironen, Miika 2012, Vapaussodan perintö. Tampere: Vastapaino.

Talvio, Maila (toim.) 1927, Jumalan puistot. Leposijoja ja hautausmaita. Porvoo: WSOY.

Tsokkinen, Anja 1996, Iisalmen kaupungin historia 1930–1969. Iisalmi: Iisalmen kaupunki.

Vapaasalo, Sakari 1953, A. Santaholma Osakeyhtiö 1903–1952. Kauppias Antti Santaholma ja Kauppahuone A. Santaholma. Oulu.

Voutilainen, Heli-Maija 1991, Kansankuvaaja ja idealistisen kauneuden esittäjä. Kuvanveistäjä Eemil Halosen elämästä ja tuotannosta 1896–1919. Teoksessa Halosen taiteilijasuvun jäseniä. Toim. Kalevi Pöykkö. Jyväskylän yliopiston taidehistorian laitoksen julkaisuja 4. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Väinölä, Tauno, 626, Virren tarina, verkkosivusto Virsikirja.fi, https://virsikirja.fi/, Luettu 13.3.2019.

vinjetti

This page is also available in: English